Vetmedin S 10 mg – 1 бр. блистер 10 табл.

50.00лв.

*
Vetmedin S 10 mg / Ветмедин S 10 мг таблетки за дъвчене за кучета – 1 бр. блистер 10 табл. Активни субстанции: Vetmedin S 10 mg: Pimobendan 10 mg Видове животни, за които е предназначен ВМП: Кучета. Терапевтични показания: За лечение на конгестивна сърдечна недостатъчност при кучета, причинена от дилатативна кардиомиопатия или клапанна недостатъчност (митрална и/или трикуспидална клапанна регургитация). За лечение на дилатативна кардиомиопатия в предклиничен стадий (асимптоматична с увеличаване на разликата в диапазона между систоличното и диастоличното налягане в лявата камера) при доберман-пинчери след ехокардиографско диагностициране на сърдечното заболяване. За лечение на кучета с миксоматозно заболяване на митралната клапа (MMVD) в предклиничен стадий (асимптоматично със систоличен митрален шум и данни за увеличен размер на сърцето), за да се забави появата на клинични симптоми на сърдечна недостатъчност. Противопоказания: Не използвайте пимобендан при хипертрофични кардиомиопатии или при заболявания, при които не може да се получи подобрение на ударния обем поради функционални или анатомични причини (напр. аортна стеноза). Тъй като пимобендан се метаболизира главно чрез черния дроб, той не трябва да се използва при кучета с тежко нарушение на чернодробната функция. Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или някой от ексципиентите.
Неблагоприятни реакции: В редки случаи може да се наблюдава лек положителен хронотропен ефект (увеличение на сърдечната честота) и повръщане. Тези ефекти обаче са зависими от дозата и може да се избегнат, като се намали дозата. В редки случаи се наблюдават преходна диария, анорексия или летаргия. В редки случаи по време на хронично лечение с пимобендан на кучета със заболяване на митралната клапа се наблюдава увеличение на митралната регургитация. Въпреки че не е ясно установена връзка с пимобендан, в много редки случаи по време на лечението могат да се наблюдават признаци на ефекти върху първичната хемостаза (петехии върху лигавиците, подкожни кръвоизливи). Тези признаци изчезват, когато лечението бъде спряно. Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация: -много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции); -чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни); -не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1000 третирани животни); -редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10 000 третирани животни); -много редки (по-малко от 1животно на 10 000 третирани животни, включително изолирани съобщения). Доза и начин на приложение: За перорално приложение. Определете точно телесната маса преди лечението, за да гарантирате правилно дозиране. Трябва да се спазва дозата в границите от 0,2 mg до 0,6 mg пимобендан/kg телесна маса, разделена на две дневни дози. Предпочитаната доза е 0,5 mg пимобендан/kg телесна маса, разделена на две дневни дози. Vetmedin S 10 mg: За животни с телесна маса от 40 kg това съответства на една 10 mg таблетка за дъвчене сутрин и една 10 mg таблетка за дъвчене вечер. Не превишавайте препоръчителната доза. Приложението на пимобендан трябва да става приблизително един час преди хранене. Пимобендан може също да се използва в комбинация с диуретик, напр. фуроземид. Таблетките за дъвчене могат да се разделят наполовина по делителната черта за прецизност на дозата според телесна

Безплатна стандартна доставка при онлайн покупка на стойност над 80 лева (продуктовата обща сума не включва артикули, които се вземат от магазина; общата сума на продуктите се изчислява след всякакви отстъпки или купони). Поръчките обикновено пристигат в рамките на 3-6 работни дни.

Връщане и отказване