Milprazon 12.5 mg/125 mg таблетки за кучета с тегло най-малко 5 кг – 1 табл.

8.00лв.

Внимание!

При поръчка на ветеринарни храни/обезпаразитяващи средства, предварително трябва да сте се консултирали с ветеринар!

Съдържание на активните субстанции и ексципиентите: Milbemycin oxime                    12.5 mg Praziquantel                               125 mg Таблетки за кучета: жълтеникаво-бели с кафяви петна,кръгли, леко двоиноизпъкнали таблетки. Терапевтични показания: Плоски червеи: Dipilidium caninum, Taenia spp., Echinococcus spp., Mesocestoides spp. Кръгли червеи: Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Crenosoma vulpis (редуциране на степента на заразяване от незрели възрасни L5 и възрасни стадии на паразити), Telazia callipeda. Продуктът може да се използва за превенция на заболяването дирофилариоза ( Dirofilaria immitis) ако е показано съпътстващо лечение срещу плоски червей. Противопоказания:  Милпразон 12,5 мг/125 мг таблетки: Да не се използва при кучета  с тегло по-малко от 5 kg.Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към нясой от ексципиентите. Неблагоприятни реакции: В много редки случай, след прилагане на комбинацията от милбемицин оксим и прациквантел при кучета,се наблюдават системни симптоми (като сънливост), неврологични симптоми (като мускулни тремори и атаксия/некоординирани движения) и/или стомашно-чревни симптоми (като повръщане,диария,загуба на апетит и саливация).В много редки случаи са наблюдавани реакции на свръхчувствителност след прилагане на продукта. Видове животни ,за които е предназначен ВЛП: Кучета ( с тегло най-малко 5 kg ). Дозировка за всички видове животни,метод и начин на прилагане: За перорално прилагане.Животните трябва да бъдат притеглени с точност,за да се гарантира прецизно дозиране. Минимална препоръчителна доза: 0,5 mg от милбемицин оксим и 5 mg прациквантел на kg се дава еднократно перорално. В зависимост от телесната маса на кучето,практическото дозиране е както следва: 5 – 25 kg                                     1 таблетка 25 – 50 kg                                  2 таблетка 50 – 75 kg                                  3 таблетки В случаите,когато се използва за превенция на заболяването дирофилариоза и в същото време се налага третиране срещу цестоди, продуктът може да замести монопродукт за профилактика на заболяването дирофилариоза. За лечение на инфекции с Angiostrongilus vasorum, милбемицин оксим трябва да се дава четири пъти на седмични интервали.Препоръчва се,когато е показано едновременно лечение срещу плоски червеи,продуктът да се приложи еднократно и да се продължи с монопродукт,съдържац само милбемицин оксим,през останалите три седмици на лечение.В ендемични райони, прилагането на продукта на всеки четири седмици,ще предотврати ангиостронгилозата чрез редуциране на незрелите възрастни L5 и възрастни стадии на паразита,където е показано съпътващо лечение срещу плоски червей. За лечение на Thelazia callipeda,милбемицин оксим трябва да се прилага на два приема,с интервал от седем дни.Когато е показано едновременно лечение срещу плоски червей,продуктът може да замести монопродукт,съдържащ само милбемицин оксим. Съвети за правилно приложение: Продуктът трябва да се прилага с храна или след хранене. Карентен срок: Не е приложимо. Специални условия за съхранение на продукта: Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.Да се съхранява в оригинални опаковки с цел предпазване от влага.Този ветеринарномедицински продукт не изисква специални условия за съхранение.

Безплатна стандартна доставка при онлайн покупка на стойност над 80 лева (продуктовата обща сума не включва артикули, които се вземат от магазина; общата сума на продуктите се изчислява след всякакви отстъпки или купони). Поръчките обикновено пристигат в рамките на 3-6 работни дни.

Връщане и отказване