Isemid 4 mg – 1 бр. блистер 10 табл.

16.00лв.

Внимание!

При поръчка на ветеринарни храни/обезпаразитяващи средства, предварително трябва да сте се консултирали с ветеринар!

Неблагоприятни реакции: В клинично теренно проучване много често са наблюдавани бъбречна недостатъчност, повишение на параметрите в бъбречната кръв, хемоконцентрация и промени в нивата на електролитите (хлор, натрий, калий, фосфор, магнезий, калций). Следните клинични признаци са наблюдавани често: епизодични гастроинтестинални признаци като повръщане и диария, дехидратация, полиурия, полидипсия, инконтиненция на урина, анорексия, загуба на тегло и летаргия. При предклинични проучвания при здрави кучета при препоръчаната доза са наблюдавани други реакции, съответстващи на фармакологичната активност на тораземида, като сухота на лигавицата на устната кухина, обратимо повишаване на серумните концентрации на глюкозата и алдостерона, намаляване на специфичното тегло на урината и повишаване на рН на урината. Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация: – много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение) – чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни) – не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1000 третирани животни) – редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10 000 третирани животни) – много редки (по-малко от 1 животно на 10 000 третирани животни, включително изолирани съобщения). Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар. Доза и начин на приложение: Перорално приложение. Препоръчителната първоначална/поддържаща доза е от 0.13 до 0.25 mg тораземид/kg телесна маса/ден, веднъж дневно. В случай на умерен или тежък белодробен оток тази доза може да бъде увеличена, ако е необходимо до 0.4 mg/kg телесна маса/ден веднъж дневно. Дози от 0.26 mg/kg и по-високи трябва да се прилагат за период не по-голям от 5 дни. След този период дозата трябва да се намали до поддържаща доза и кучето трябва да бъде прегледано от лекуващия ветеринарен лекар. Моля, прочетете листовката, съдържаща схема за нагласяване на дозата. Дозата трябва да се коригира така, че да се поддържа комфорта на пациента с внимание към бъбречната функция и състоянието на електролитите. След като са били контролирани признаците на конгестивна сърдечна недостатъчност и пациентът е стабилен, трябва да се продължи с най-ниската ефективна доза, ако се налага продължителна терапия с този диуретичен продукт. Специални условия за съхранение на продукта: Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение. Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху опаковката след ЕXP. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец. Останалите разполовени таблетки трябва да се съхраняват в блистера и да се дават при следващото приложение. Съхранявайте таблетките далеч от достъпа на животните, за да избегнете случайно поглъщане.
Активна субстанция: 4 mg torasemide Видове животни, за които е предназначен ВМП: Кучета. Терапевтични показания: За лечение на клинични признаци, свързани със застойна сърдечна недостатъчност при кучета, включително белодробен оток. Противопоказания: Да не се използва при животни с бъбречна недостатъчност. Да не се използва при животни с дехидратация, хиповолемия или хипотензия. Да не се използва едновременно с други бримкови диуретици. Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите.  

Безплатна стандартна доставка при онлайн покупка на стойност над 80 лева (продуктовата обща сума не включва артикули, които се вземат от магазина; общата сума на продуктите се изчислява след всякакви отстъпки или купони). Поръчките обикновено пристигат в рамките на 3-6 работни дни.

Връщане и отказване