Credelio Plus от 11 до 22 кг – 1 табл.

33.00лв.

Внимание!

При поръчка на ветеринарни храни/обезпаразитяващи средства, предварително трябва да сте се консултирали с ветеринар!

Активна субстанция: 
Credelio Plus таблеткилотиланермилбемицин оксим
Кучета (1,4–2,8 kg)56,25 mg2,11 mg
Кучета (> 2,8–5,5 kg)112,5 mg4,22 mg
Кучета (> 5,5–11 kg)225 mg8,44 mg
Кучета (> 11–22 kg)450 mg16,88 mg
Кучета (> 22–45 kg)900 mg33,75 mg
Видове животни, за които е предназначен ВМП: Кучета. Терапевтични показания: За употреба при кучета с наличие на или с риск от смесено опаразитяване/инвазии с кърлежи, бълхи, стомашно-чревни нематоди, дирофилариоза и/или ангиостронгилоза. Този ветеринарномедицински продукт е показан за употреба, когато се изисква едновременно третиране срещу кърлежи/бълхи и стомашно-чревни нематоди или третиране срещу кърлежи/бълхи и превенция на дирофилариоза/ангиостронгилоза. Кърлежи и бълхи За лечение на опаразитявания с кърлежи (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus и I. hexagonus) и бълхи (Ctenocephalides felis и C. canis) при кучета. Този ветеринарномедицински продукт има незабавен ефект и способност да убива кърлежи и бълхи в продължение на 1 месец. Ветеринарномедицинският продукт може да се използва като част от лечебната стратегия за контрол на алергичен дерматит, причинен от бълхи (flea allergy dermatitis–FAD). Стомашно-чревни нематоди Лечение на опаразитяване със стомашно-чревни нематоди: анкилостома (L4, незрели възрастни  (L5) и възрастни Ancylostoma caninum), кръгли червеи (L4, незрели възрастни (L5) и възрастни Toxocara canis, и възрастни Toxascaris leonina), и трихуриди (възрастни Trichuris vulpis). Дирофилариоза Превенция на дирофилариоза (Dirofilaria immitis). Ангиостронгилоза Превенция на ангиостронгилоза чрез намаляване степента на инвазия с незрели възрастни (L5) и възрастни форми на Angiostrongylus vasorum при месечно приложение. Противопоказания: Да не се използва при установена свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите. Неблагоприятни реакции: Стомашно-чревни признаци (диария и повръщане), анорексия, мускулен тремор, летаргия, пруритус и промени в поведението са съобщавани не често. Тези прояви обикновено са самоограничаващи се и с кратка продължителност. Случаи на неврологични признаци (конвулсия, мускулен тремор и атаксия) са регистрирани рядко при постмаркетинговия опит, свързан с безопасността на активната субстанция лотиланер, използвана като моноактивен продукт (Credelio) при същата доза, както в този продукт. Тези признаци обикновено преминават без лечение. Доза и начин на приложение: Перорално приложение. Ветеринарномедицинският продукт трябва да се прилага в съответствие със следващата таблица, за да се гарантира доза от 20 до 41 mg лотиланер/kg телесна маса и 0,75 до 1,53 mg милбемицин оксим/kg телесна маса.
Телесна маса на кучетоКонцентрация и брой на таблетките Credelio Plus, които се прилагат  
56,25 mg/ 2,11 mg112,5 mg/ 4,22 mg225 mg/ 8,44 mg450 mg/ 16,88 mg900 mg/ 33,75 mg
1,4–2,8 kg1
> 2,8–5,5 kg1
> 5,5–11 kg1
> 11–22 kg1
> 22–45 kg1
> 45 kgПодходяща комбинация от таблетки
Използвайте подходяща комбинация от налични концентрации, за да постигнете препоръчителната доза 20 – 41 mg лотиланер/kg и 0,75 – 1,53 mg милбемицин оксим/kg при животни с телесна маса > 45 kg. Схемата на третиране трябва да се основава на индивидуалната оценка на риска за кучето, местната епидемиологична ситуация и/или епидемиологичната ситуация в други райони, които кучето е посетило или ще посети. Ако въз основа на мнението на ветеринарния лекар кучето изисква повторно(и) приложение(я) на продукта, всяко(всички) последващо(и) приложение(я) трябва да следва(т) схемата на приложение през интервал от 1 месец. Продуктът трябва да се използва при кучета с наличие на или с риск от смесено опаразитяване с ектопаразити (кърлежи или бълхи) и ендопаразити (стомашно-чревни нематоди и/или за превенция на дирофилариоза/ангиостронгилоза). В противен случай трябва да се използва паразитицид с по-тесен спектър на действие. Метод на приложение: Ветеринарномедицинският продукт е апетитно овкусена таблетка за дъвчене. Прилагайте таблетката(ите) за дъвчене по време на хранене или след хранене. Кучета, живеещи в неендемични за дирофалариоза райони: Ветеринарномедицинският продукт може да се използва като част от сезонното третиране срещу кърлежи и/или бълхи при кучета с диагноза или с риск от съпътстващи стомашно-чревни нематодни инвазии, или с риск от опаразитяване с Angiostrongylus vasorum. Едно третиране е ефективно за лечение срещу стомашно-чревни нематоди. Кучета, живеещи в ендемични за дирофилариоза райони: Преди третиране с ветеринарномедицинския продукт трябва да се вземе под внимание съвета в точки 4.4 и 4.5. За превенция на дирофилариоза и едновременно третиране срещу опаразитяване с кърлежи и/или бълхи, ветеринарномедицинският продукт трябва да се прилага през редовни месечни интервали в този период от годината, когато има комари, кърлежи и/или бълхи. Първата доза от ветеринарномедицинския продукт може да се приложи след първия вероятен контакт с комари, но не по-късно от един месец след появата им. Когато ветеринарномедицинският продукт се използва за замяна на друг продукт за превенция на дирофилариоза, първата доза от продукта трябва да се даде в рамките на един месец от последната доза на предходният продукт. Медикаментозното третиране на кучета, пътуващи до район с дирофилариоза, трябва да започне в рамките на един месец след пристигането им там. Превенцията на дирофилариозата трябва да продължи ежемесечно, като последното приложение трябва да се направи 1 месец след като кучето е напуснало региона. Ангиостронгилоза В ендемични региони, ежемесечното приложение на ветеринарномедицинския продукт ще намали степента на инвазия с незрели възрастни (L5) и възрастни форми на Angiostrongylus vasorum в сърцето и белите дробове. Препоръчва се превенцията срещу ангиостронгилоза да продължи до най-малко 1 месец след последната вероятност за контакт с голи охлюви и охлюви. Консултирайте се с ветеринарен лекар относно информация за оптималното време за започване на третиране с този ветеринарномедицински продукт. Специални условия за съхранение на продукта: Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

Безплатна стандартна доставка при онлайн покупка на стойност над 80 лева (продуктовата обща сума не включва артикули, които се вземат от магазина; общата сума на продуктите се изчислява след всякакви отстъпки или купони). Поръчките обикновено пристигат в рамките на 3-6 работни дни.

Връщане и отказване